Vác, Hétkápolna és honvédemlékmű Történelmi emlékhely

Vándor, a földnek ahol most állsz, minden porszeme az ősök emlékét hordja!

A krónikás szerint (Képes Krónika, 1360 körül) az itteni erdőségben lakott hajdan a szent életű Vác (Wach) remete. László herceg látomásban egy angyalt látott, ki aranykoronát hozott Géza fejére, előre bizonyosságot adva nékik a Salamon elleni mogyoródi csata (1074) győztes kimeneteléről. A győzelem után, ugyanitt iramodott meg Géza király (1044-1077) elől egy szarvas, szarvai közt égő gyertyákkal, melynek láttára a király Szent Péter tiszteletére egy kápolnát emeltetett a két látomás azonos színhelyén. A másik helyen pedig, ahol a szarvas megállt, mielőtt a Dunába vetette volna magát, templomot építtetett a Boldogságos Szűznek.

Már ősidők óta jártak itt a forrásnál, békét és Istent kereső elődök, templomot emeltek (Hétkápolna, kegytemplom, 1711)1, hozták örömüket és bánatukat a Kúti Boldogasszonyhoz, a hét kis képoszlop közt (1769)2. Szabadságharcba „indultak” a templom kis harangjai (1848), majd bátor vitézek vívtak győztes csatát (1849. április 10.). Az utókor pedig emlékművet emelt (1868)3, hogy soha ne feledjük, nem cél nélkül vagyunk a világon.

Vándor, ki ide eljöttél és mész tovább utadon, továbblépve innen élj úgy, hogy méltó légy őseinkhez, akik emberségüket megőrizve századokon át küzdöttek, mostoha életviszonyokkal és ezer megújuló bajjal. Nem csüggedtek el, mert tudták, hogy egyetlen dolog nem változik a világon: a hit; amely a sötét borulat mögött is ott van és vigyáz rájuk az Isten (Márton Áron erdélyi püspök nyomán).

A Nemzeti Örökség Intézete a váci Hétkápolnát és honvédemlékművet történelmi emlékhelyként tartja számon.

A magyarság történelmi pillanatainak emlékét őrző, valamint Vác Püspökségének és városának eredetét magyarázó mondák a középkorban a jelenlegi Barátok temploma helyén állott Székesegyházhoz (vagyis a Boldogságos Szűz tiszteletére Géza király által emeltetett templomhoz) kapcsolódtak. Miután a törökök elpusztították ezt a templomot, ahová Géza királyunk is temetkezett, a barokk korban a közelben felépített Hétkápolna Kegyhely vette át a történelmi emlékezés szerepét és őrizte tovább sajátjaként ezeket az eredetmondákat.

TörténelmiEmlékhelyÖrökségvédelem

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.