Zarándokok számára

A kegytemplom története:

Ma a kápolnába látogató elé a következő kép tárul:

A szentélyben található oltárépítmény többszöri átfestések nyomait viseli, még ma is az aranyozás helyett kályhaarany festéssel. A kegykép jelenlegi kerete a 20. század második negyedében, valamikor 1939 után készült, úgynevezett Blondel-keret.

A kemény mészkőoltár alsó része (stipes és konzollábas mensa) 1815-ben került a templomba. Díszítőelemek hiánya fedezhető fel a stipes előlapján. Valaha antependium is tartozott hozzá, amiről az 1888-as Erdőssy Rezső féle fénykép és az 1937-es állapotokat tükröző képeslap is alátámaszt.

A tabernákulum későbbi, biedermeier vonásokat hordoz magán. A tabernákulum teteje és alja talán egy időben készülhettek. Előlapja és a tabernákulum sárgaréz ajtaja az Oltáriszentség ábrázolásával (kehely és szentostya) későbbiek. A tabernákulumot legalább nyolcvan évvel később helyezték el az oltáron, hiszen 1888-ban még az eredeti rokokó jegyeket viselő fából készült tabernákulumot találjuk ott.

A hat rokokó gyertyatartó még az eredeti rokokó oltár tartozékai. Jelenleg restaurálásra szorulnak.

A kandeláberek állványai korábbiak, mint a rajtuk található historizáló stílusú lámpatartók. Az oszlopokon eredetileg két olajváza volt, amelyek ma virágváza gyanánt (a 20. elején erre a célra hasznosították, majd a templom padlásán lappangtak 2008-ig) szolgálnak és a kandeláberek mellett találhatók átmenetileg jellegtelen kovácsolt virágtartókon. Az olajmécses vázák hasonlóságot mutatnak a váci Fehérek templomában található mécsesekkel.

A tabernákulum tetején található kereszt copf stílusjegyeket visel, megrongálódott, többszöri átfestés nyomai alatt aranyozás fedezhető fel. A talapzat, a kereszt és a corpus eredetileg más-más talpaskereszt részei voltak.

A szembemiséző oltár mellett két 1 méteres gyertyatartó (20-ik századi öntvények).

A mellékoltárok két részben készültek.

A templom hajójában található a Nepomuki Szent János és vele átellenben a Szent Otília kép. A kereszthajó sekrestye fölötti részén a Lelkes Gergő által festett Szent Mónika kép látható (2011. augusztus 28), amelyet a hétkápolnai kötődésű Szent Mónika közösség és a váci hívek adományából készült.


Az oltár, ambó, papi szék, segédkezők székei, kisasztal, keresztelő medence, húsvéti gyertyatartó a szentsírral egy stílust képviselnek.A bejárat melletti fülkében a Fájdalmas Anya képe és alatta a Szentsír, ezt Nagypénteken a szertartás végén kitolják a templomhajó és kereszthajó tengelyébe Nagyszombat délutánjáig.

Biedermeyer feszület a kereszthajóban.

A kegyhely és annak sajátosságai

Megközelítés