Liturgia és Szentségek

A Hétkápolna liturgikus életében törekszünk a szentmise, a szentségek kiszolgáltatása és a zsolozsma példaértékű szinvonalának elérésére a II. vatikánis zsinat és a történelmi, teológiai valamint lelki kontinuitás szellemében. A szertartásokat nem számban akarjuk növelni, hanem színvonalukat emelni. Ennek elérése céljából törekszünk a

 • nemes egyszerűségre
 • követhető változatosságra

A bűnbánat szentségének kiszolgáltatása a kegyhely sajátos hivatása, legfőképpen a templombúcsú időszakában. A megtérést és a bűnbánat szentségének méltó felvételét elősegítik az adventi és nagyböjti időben tartott bűnbánati litugiák (karácsonyt megelőző szerda 17.00 és Nagyszerda 17.00).
Évközben a bűnbánat szentségének felvételére lehetőség van a szertartások előtt fél órával, illetve személyes megbeszélés alapján a megbeszélt időpontban.

Az Eucharisztia liturgiája (Szentmise) esetében is a példaértékű és méltó bemutatásra törekszünk, ami nem csupán a szentmise helyszínét illeti, hanem a liturgikus cselekményt magát. Törekszünk arra, hogy a hely, a cselekmény, a szó és a liturgia utáni életünk összhangba kerüljön. Ennek elérése céljából a II. vatikáni zsinat előírásai szerint kiadott liturgikus könyvek előírásait és ajánlásait megtartjuk. A helyszín kialakítása az Eucharisztiára irányítja a figyelmet úgy, hogy az Úr eucharisztikus jelenlétére érzékenyek legyenek a kegytemplomba látogatók. A szentmisék során a cselekményekben szolgálatot teljesítők éppen az Úr szerető és irgalmas jelenlétében végzik feladataikat. Igyekszünk az énekrepertoárban a Graduale simplex, a Liber Cantualis és a Cantus selecti valamint a Hozsanna! és az Éneklő Egyház minél teljesebb használatára, kifejezve a Világegyházhoz és a magyar katolikus lelkiséghez való tartozásunkat. Templomunkban kéthavonta a híveknek lehetőségük van arra, hogy részt vegyenek a római mise rendkívüli formájának ünneplésében. A Hétkápolnai Búcsú alkalmával a vasárnap 17.00 órai kezdettel bemutatott szentmise mindig rendkívüli formában történik. Ugyancsak a Búcsú alkalmával vasárnap 8.00 órai kezdettel görög katolikus liturgia van templomunkban.

A Betegek szentségének közösségi kiszolgáltatására mindig február 11. a 17.00 órai szentmise keretein belül kerül sor. Az erre történő felkészülést mindig felvilágosító füzetek és beszédek szolgálják.

A keresztény beavatás szentségeinek kiszolgáltatása (keresztség, bérmálás és Eucharisztia) a Vác-Alsóvárosi Plébánia által megállapított irányelveknek megfelelően  történik. Felnőttek esetében a Katekumenátus intézménye ad felkészítést és beavatást. Gyermekek esetében szívesen fogadjuk azon szülők jelentkezését, akik kifejezetten a Hétkápolnánál szeretnék megkeresztelni gyermeküket, viszont törekszünk a szomszédos plébániák híveit arra buzdítani, hogy lehetőleg saját közösségeikben történjék a gyermekek beavatása a keresztény és közösségi életbe. A Vác-Alsóvárosi Plébánián a gyermek keresztelését két beszélgetés előzi meg a szülőkkel és keresztszülőkkel, alapvetően csoportos összejöveteleken.

A gyermekek elsőáldozására is lehetőség van, amennyiben azok szülei a hétkápolnai közösség tagjai és a szentség felvételére a gyermek, iskolai illetve a közösség által indított hittanon való részvétele által felkészül.

A házasság szentségének kiszolgáltatásához a kegyhelyek lelkipásztorainak nem szabad hozzájárulniuk, ha azt a püspök vagy a plébános nem engedélyezte. Akik a Hétkápolnánál szeretnének házasságot kötni, azok vagy helyben vesznek részt az öt oktatáson vagy igazolást hoznak lakóhelyük plébánosától, az oktatás és jegyesvizsgálat megtörténtéről. Ebből kifolyólag:

 • Indokolt esetben engedélyezni szoktuk, hogy a jegyesek más hely lelkipásztora előtt mondják ki a házassági konszenzust, illetve az elbocsátó plébániák engedélyével lehetőséget biztosítunk arra, hogy a felek lakóhelyük szerint illetékes plébániák területén kívül kössenek házasságot (CIC 1115. k.).
 • A Házasságkötés szertartásának rendje szerint lehetőség van a ökumenikus házasságkötési szertartásra is.
 • Más keresztény felekezetek esetében, ahol a felek egyike sem katolikus, a templomot nem, de a szabadtéri oltár emelvényét biztosítani szoktuk bérleti díj ellenében.

A házasságkötési szertartáshoz szükséges díszítést a Hétkáponai virágkötők végzik: Murvai Ildikó és Kovács Tamásné Marika (+3630/412 1561)

A Hétkápolnánál rendszeresen lehetőség van a zsolozsma közösségi végzésére:

 • szerdán szentmisével (tél 17.00, nyár 17.30)
 • csütörtökön (tél 17.00, nyár 17.30)
 • vasárnap (tél 16.15, nyár 16.45)
 • Karácsony éjszakáján Vigíliás ünnepség 21.30
 • Virágvasárnap I. és II. esti dicsérete 16.15
 • Nagyszombat, Napközi imaóra (Sexta) 12.00

A Szentelmények közül kiemelten említhető a:

 • Borszentelés, december 27-én, 17.00
 • Házszentelés (Vízkereszt ünnepének környékén)
 • Vízszentelés, Vízkereszt vigíliáján, 17.00
 • Húsvéti ételszentelés a Vigília után
 • Szőlőszentelés, augusztus 6. (egész nap)
 • Fűszer és gyógynövények megáldása Nagyboldogasszony Vigíliáján, 17.30
 • Termények megáldása a terménybetakarítás idején
 • Várandósok és édesanyák megáldása (kérés alapján)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük