adminisztrator összes bejegyzése

RENDELKEZÉS AZ 1%-RÓL

Elérkezett az adóbevallások elkészítésének időszaka, kérjük a kedves Testvéreket, hogy a felajánlható kétszer 1% közül az elsőt a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel 0011-es technikai számon, a második 1%-ot pedig, ha jónak látják a Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány (VIFI Alapítvány) javára (adószáma: 18338269-1-13). Az Alapítványi adatok a mente.hu-n is olvashatók.

Bővebben

 

SZŰZ MÁRIA FATIMAI MEGJELENÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA

Buzdítunk mindenkit, hogy Szűz Mária Fatimai megjelenésének 100. évfordulóján teljesítsük Mennyei Édesanyánk kérését:

„a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel azoknak, akik 5 hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve Velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.”

A Hétkápolnai kegytemplomban minden elsőszombaton 4 órakor van Szentmise és előtte fél órával gyóntatás és rózsafüzér Jézus és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének engesztelésére.

Hirdetjük továbbá, hogy minden hónap harmadik szombatján van még Szentmise a Hétkápolnában, előtte rózsafüzérrel és Szent Mónika imádsággal.

KARÁCSONYI LITURGIÁK RENDJE

  • December 24-én este fél 10-kor lesz Szentmise.
  • December 25-én reggel fél 9-kor lesz Szentmise. Szentmise után pásztorjáték.
  • December 26-án, karácsony másnapján, hétfőn reggel fél 9-kor lesz Szentmise.
  • December 31-én, Szilveszter napján 16 órakor tartjuk az év végi hálaadó Szentmisét.
  • Január 1-én, Szűz Mária Istenanyasága, parancsolt ünnep, reggel fél 9-kor tartunk Szentmisét.
  • Január 6-án, Vízkereszt ünnepén, pénteken parancsolt ünnep, 16 órakor tartjuk a Szentmisét.

SZENT MÁRTON NAP A HÉTKÁPOLNÁBAN

Az esős idő miatt, a Barátok templomában tartjuk meg a programot!

Mindenkit várunk szeretettel!

szent-marton

 

 

November 12-én, most szombaton Szent Márton napján a város gyerekei és a hívő közösség este 5 és 6 között érkezik ide a Hétkápolnához, ahol egy szeretetvendégséggel várjuk őket az ünnepi tűz körül. Kérünk önként jelentkezőket a kenyérkenésre és vendégfogadásra. A segítők Kovács Tamásné Marikánál jelentkezzenek vagy a sekrestyében.

VÁC-HÉTKÁPOLNAI BÚCSÚ

A Vác-Hétkápolnai Szűz Mária nevének szentelt kegyhely búcsúja 2016. szeptember 17-18-án lesz, melyre szeretettel várjuk a zarándokokat! Szombaton este 6 órakor Dr. Varga Lajos segédpüspök, vasárnap 10 órakor pedig Dr. Beer Miklós megyéspüspök Úr tartja az ünnepi Szentmisét.

A búcsú programja:

Szeptember 17. (szombat)

17:00 Fatimai ájtatosság
18:00 Szentmise (Dr. Varga Lajos segédpüspök)
19:30 Szűz Mária köszöntők a Kegytemplomban
20:00 Énekelt vesperás (Premontrei Kántorátus és Szkóla)
20:45 Szűz Mária köszöntők és virrasztás
22:00 Gyertyás rózsafüzér a kápolnák mentén
24:00 Újmise (Ecseri Pál újmisés atya)
01:00 Virrasztás a Kegytemplomban reggelig

Szeptember 18. (vasárnap)

08:00 Szentmise
09:00 Ünnepi körmenet a Székesegyháztól,
közben nemzetiségi rózsafüzér a szabadtéri oltárnál
10:00 Szentmise (Dr. Beer Miklós megyéspüspök)
17:00 Latin nyelvű Szentmise a római szertartás rendkívüli formájában
(Dr. Varga Lajos segédpüspök)

 

 

 

 

 

ÜNNEPI SZENTMISÉK A SZÉKESEGYHÁZBAN

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én 18 órakor ünnepélyes szentmisét mutat be a Székesegyházban Dr. Beer Miklós megyéspüspök.
2016. augusztus 18-án 10 órakor lesz a Székesegyház felszentelésének ünnepi szentmiséje.

A püspök atya arra kéri a plébániák lelkipásztorait: buzdítsák híveiket, hogy minél többen vegyenek részt az augusztus 20-ai Szent Jobb körmeneten a budapesti Szent István bazilikánál.