2016. május hónap bejegyzései

MÁJUS 28. SZOMBAT EGYHÁZKÖZSÉGI NAP

Május 28-án, szombaton itt a Hétkápolnában lesz megtartva Alsóvárosi Plébániánk közös egyházközségi napja. 9 órakor Szentmisével kezdődik. Lesznek gyerekfoglalkozások, felnőttek és fiatalok számára előadások. Dr. Varga Lajos Püspök atya a templom történetéről, Dr. Farkas László atya a Váci Egyházmegye ifjúságpasztorációjáról és a Hétkápolnába költözött Egyházmegyei Ifjúsági Iroda tevékenységéről fog beszélni. Délután kettő órakor pedig megkezdődik egy városi-egyházi közös rendezvény a Hétkápolnánál a „LIGETÉRT”, melynek keretében Dr. Beer Miklós Püspök atya és Fördős Attila Polgármester úr a Ligettel kapcsolatos közös szándéknyilatkozatukhoz való csatlakozásra hívják meg a város lakóit.

A május 28-i ebédhez, aki tud, hozzon sós és édes süteményt.

A sekrestyében várunk jelentkezőket a templom és az illemhelyek állandó felügyeletére ezen a szombati napon 2-3 óránként.

Az Egyházmegye Ifjúságáért Alapítvány, a VIFI is fogadhat 2016-tól adó 1%-okat, akik szívesen támogatják, vigyenek a kis asztalról az adóbevalláshoz segítő cédulát az alapítvány adataival.

MÁJUS 14. SZOMBAT TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK NAPJA VÁC-HÉTKÁPOLNA

A program ingyenes

A Templom és liget bemutatása tárlatvezetéssel.

(A gyerekek számára játékos módszerrel, Ki mit tud? vagy számháború keretében.)

A templomban Szentmise lesz celebrálva Hazánkért.

A Szentmise keretében megáldják a többi nemzeti és történelmi emlékhelyet is.

Program:

9.00-14.00: Vezetett bejárás, minden egész órában induló csoporttal

9.00-14.00: Képkiállítás – folyamatos

16.30: Szűz Mária köszöntő

17.00-18.00: Szentmise magyar népünkért, nemzeti és történelmi kegyhelyeink megáldásával

18.00-19.00: Szentlélek-hívás Hazánkra a Lélek hét ajándékáért, a hét kis kápolna mentén

 

Info: 2600 Vác, Derecske u. 2. +36 (70) 424-7713

Vác, Hétkápolna és honvédemlékmű Történelmi emlékhely

Vándor, a földnek ahol most állsz, minden porszeme az ősök emlékét hordja!

A krónikás szerint (Képes Krónika, 1360 körül) az itteni erdőségben lakott hajdan a szent életű Vác (Wach) remete. László herceg látomásban egy angyalt látott, ki aranykoronát hozott Géza fejére, előre bizonyosságot adva nékik a Salamon elleni mogyoródi csata (1074) győztes kimeneteléről. A győzelem után, ugyanitt iramodott meg Géza király (1044-1077) elől egy szarvas, szarvai közt égő gyertyákkal, melynek láttára a király Szent Péter tiszteletére egy kápolnát emeltetett a két látomás azonos színhelyén. A másik helyen pedig, ahol a szarvas megállt, mielőtt a Dunába vetette volna magát, templomot építtetett a Boldogságos Szűznek.

Már ősidők óta jártak itt a forrásnál, békét és Istent kereső elődök, templomot emeltek (Hétkápolna, kegytemplom, 1711)1, hozták örömüket és bánatukat a Kúti Boldogasszonyhoz, a hét kis képoszlop közt (1769)2. Szabadságharcba „indultak” a templom kis harangjai (1848), majd bátor vitézek vívtak győztes csatát (1849. április 10.). Az utókor pedig emlékművet emelt (1868)3, hogy soha ne feledjük, nem cél nélkül vagyunk a világon.

Vándor, ki ide eljöttél és mész tovább utadon, továbblépve innen élj úgy, hogy méltó légy őseinkhez, akik emberségüket megőrizve századokon át küzdöttek, mostoha életviszonyokkal és ezer megújuló bajjal. Nem csüggedtek el, mert tudták, hogy egyetlen dolog nem változik a világon: a hit; amely a sötét borulat mögött is ott van és vigyáz rájuk az Isten (Márton Áron erdélyi püspök nyomán).

A Nemzeti Örökség Intézete a váci Hétkápolnát és honvédemlékművet történelmi emlékhelyként tartja számon.

A magyarság történelmi pillanatainak emlékét őrző, valamint Vác Püspökségének és városának eredetét magyarázó mondák a középkorban a jelenlegi Barátok temploma helyén állott Székesegyházhoz (vagyis a Boldogságos Szűz tiszteletére Géza király által emeltetett templomhoz) kapcsolódtak. Miután a törökök elpusztították ezt a templomot, ahová Géza királyunk is temetkezett, a barokk korban a közelben felépített Hétkápolna Kegyhely vette át a történelmi emlékezés szerepét és őrizte tovább sajátjaként ezeket az eredetmondákat.

TörténelmiEmlékhelyÖrökségvédelem

HIRDETÉS

Május 15-én, Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn fél 11-kor lesz Szentmise.

Május 14-én, szombaton országszerte Történelmi Emlékhelyek Napja lesz a Nemzeti Örökség Intézetének szervezésében. Ehhez a programhoz a Történelmi Emlékhellyé vált Vác-Hétkápolna és Honvédemlékmű is csatlakozik a következő programmal:

A Templom és liget bemutatása tárlatvezetéssel.

(A gyerekek számára játékos módszerrel, Ki mit tud? vagy számháború keretében.)

A templomban Szentmise lesz celebrálva Hazánkért.

A Szentmise keretében megáldják a többi nemzeti és történelmi emlékhelyet is.

Program:

9.00-14.00: Vezetett bejárás, minden egész órában induló csoporttal

9.00-14.00: Képkiállítás – folyamatos

16.30: Szűz Mária köszöntő

17.00-18.00: Szentmise magyar népünkért, nemzeti és történelmi kegyhelyeink megáldásával

18.00-19.00: Szentlélek-hívás Hazánkra a Lélek hét ajándékáért, a hét kis kápolna mentén

 

Július-augusztus során elmaradnak a Hétkápolnában a szombat esti Szentmisék, ez alól egyedül augusztus huszadika, szombat lesz kivétel.

Az ifjúsági táborszezon és a paphiány miatt júniustól szeptember végéig nem lesznek hétfői Szentmisék sem. Ez alól augusztus 15., hétfő lesz csak kivétel. Kérjük megértésüket!

Május 28-án, szombaton itt a Hétkápolnában lesz megtartva Alsóvárosi Plébániánk közös egyházközségi napja. 9 órakor Szentmisével kezdődik. Lesznek gyerekfoglalkozások, felnőttek és fiatalok számára előadások. Dr. Varga Lajos Püspök atya a templom történetéről, Dr. Farkas László atya a Váci Egyházmegye ifjúságpasztorációjáról és a Hétkápolnába költözött Egyházmegyei Ifjúsági Iroda tevékenységéről fog beszélni. Délután kettő órakor pedig megkezdődik egy városi-egyházi közös rendezvény a Hétkápolnánál a „LIGETÉRT”, melynek keretében Dr. Beer Miklós Püspök atya és Fördős Attila Polgármester úr a Ligettel kapcsolatos közös szándéknyilatkozatukhoz való csatlakozásra hívják meg a város lakóit.

A május 28-i ebédhez, aki tud, hozzon sós és édes süteményt.

A sekrestyében várunk jelentkezőket a templom és az illemhelyek állandó felügyeletére ezen a szombati napon 2-3 óránként.

Kérjük, hogy akik esetleg elfelejtették volna, egyházi hozzájárulásukat a szentmisék után rendezzék.

Az Egyházmegye Ifjúságáért Alapítvány, a VIFI is fogadhat 2016-tól adó 1%-okat, akik szívesen támogatják, vigyenek a kis asztalról az adóbevalláshoz segítő cédulát az alapítvány adataival.