Rorate szentmisék városunkban

November 29. hétfőtől az adventi időben hétköznaponként rarate szentmiséket kerülnek bemutatásra városunkban. Az időpontok a következőek:

 • Reggel fél hétkor kerül bemutatásra rorate szentmise a Fehérek templomában.
 • Szintúgy reggel fél hétkor kerül bemutatásra rorate szentmise a Barátok templomában.

A szentmisék után agape most nem kerül megrendezésre.

A Karolina kápolnában a hétköznap reggeli 8 órási szentmisék továbbra is meg lesznek tartva.


A Rorate szentmisék ismertetése:

Idegen nevét, a mise bevezető szavairól kapta: Rorate caeli de super… (Harmatozzatok egek…). De hívják angyalmisének is, mivel Szűz Mária tiszteletére mutatják be Advent első vasárnapjától Karácsony első napjáig, minden reggel. A roraté mise elimádkozása a Jézus utáni vágyat fejezi ki.

Akárhogy nevezzük, vagy akármit gondolunk róla, az érzésen semmi sem változtathat. Az érzésen, amikor sötétben elmész a templomig, majd kijössz a mise végén és már világos van, és eszedbe jutnak a zsoltár szavai: Krisztus a felkelő Napunk. Vagy amikor álmosan beülsz a még hideg templomba, és felcsendül az ének és te hirtelen átmelegszel, a szívedtől a kislábujjad hegyéig. De az az igazi, amikor mise előtt nem eszel semmit, csak a szentmise végén, közösen a többiekkel egy agapé keretében. Na, nekem ilyen egy tökéletes nap kezdete. Forrás: Rorate, roráte, roráté, hajnali mise – shoeshine.hu


Online Rorate közvetítések, ha nincs lehetőséged személyesen becsatlakozni a liturgiába:

Hirdetések, évközi 33. hét

 • Hétfőn este 7 órától a felnőtt katekumen-csoport találkozik az Alsóvárosi plébánián. Várjuk mindazokat, akik felnőttként szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz vagy a bérmálás szentségéhez járulni.
 • Szerda este fél 6-kor a Verbum Dei imaközösség tart összejövetelt a Regőczi-kápolnában.
 • A bérmálásra készülő fiatalokat csütörtök délután 5 órára várjuk a Felsővárosi plébániára.
 • Csütörtök este 7 órától Igekör lesz a Felsővárosi plébánián.
 • Péntek délután fél 6-tól női kézműves foglalkozás lesz az Alsóvárosi plébánián.
 • Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan szombat délelőtt 10 órakor püspöki szentmise lesz a Fehérek templomában. Marton Zsolt püspök atya nemcsak az Egyházmegyei Karitász munkatársait, hanem a híveket is szeretettel hívja a közös ünneplésre.
 • Előre jelezzük, hogy Advent első vasárnapjától (november 28) megszűnik a Barátok templomában a vasárnap délelőtt fél 11-es szentmise.
 • A Fehérek templomában pedig – szintén Advent első vasárnapjától – a szentmise nem 11-kor, hanem fél órával korábban, fél 11-kor fog kezdődni.

További szép vasárnapot kívánunk Testvéreink számára!

Hirdetések – November 7.

 • Szerda este fél 6-kor a Verbum Dei imaközösség tart összejövetelt a Regőczi-kápolnában.
 • Csütörtök délután 5 órakor Bibliaóra lesz a Regőczi-kápolnában.
 • Péntek délután fél 6-tól női kézműves foglalkozás lesz az Alsóvárosi plébánián.
 • Baba-mama klubot tartunk a Felsővárosi plébánián minden kedden délelőtt 10 órától, az Alsóvárosi plébánián pedig minden szerda délelőtt 10 órától.
 • Előre jelezzük, hogy Advent első vasárnapjától (november 28) megszűnik a Barátok templomában a vasárnap délelőtt fél 11-es szentmise.
 • A Fehérek templomában pedig – szintén Advent első vasárnapjától – a szentmise nem 11-kor, hanem fél órával korábban, fél 11-kor fog kezdődni.

További szép vasárnapot kívánunk Testvéreink számára!

Mindenszentek napi szentmise

Kedves Testvérek!

Eddigi hirdetéseinkkel ellentétben 2021.11.01-én, Mindszentek ünnepének napján mégis kerül szentmise bemutatásra templomunkban. Az ünnepi szentmise reggel 8:00 órakor kerül bemutatásra a Hétkápolnában.

Nagy szeretettel várunk benneteket holnap reggel!

A maszkot ne felejtsétek otthon!

Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében

A súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel, Marton Zsolt püspök a Váci Egyházmegyében 2021. november 1. napjától az alábbiakat rendeli el.

A rendelkezések a következők:

 • szentmiséken és a többi templomi szertartás alkalmával a maszk használata kötelező.
 • Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe.
 • kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
 • Akik félsőlégúti betegség tüneteit észlelik magukon (köhögés, tüsszögés, orrfolyás), ne menjenek templomba. Természetesen ebben az esetben rájuk nem vonatkozik a vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége.
 • A szenteltvíz-tartókat ürítsük ki.
 • Gyakran tisztítsuk a kilincseket és a padokat.
 • Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására és a kézfertőtlenítésre.

Vigyázzunk egymásra!


Forrás: Váci Egyházmegye; 777blog; Canva

Hirdetések – 2021. október

Nagy szükség lenne segítő kezekre a Fehérek templomának takarításra. Kérjük szépen, hogy akinek van lehetősége havi egy-két alkalommal segíteni a templom takarításában jelentkezzen a sekrestyében.

Szerda este fél 6-kor Verbum Dei imaközösség tart összejövetelt a Regőczi-kápolnában. Várjuk mindazokat, akik szeretnék megismerni, hogyan lehet imádkozni a Szentírás segítségével.

Csütörtök délután 5 órakor Biblia óra lesz a Regőczi-kápolnában.

Péntek délután fél 6-tól női kézműves foglalkozás lesz az Alsóvárosi-plébánián.

Baba-mama klubot tartunk a Felsóvárosi plébánián minden kedden délelött 10 órától, az Alsóvárosi plébánián pedig minden szerda délelőtt 10 órától.

Most vasárnap este 7 órától Dr. Bednarik Anasztázia és Dr. Csanádi László orgonahangversenyét hallgathatjuk meg a Fehérek templomában. A belépés díjtalan.

Közeleg Mindenszentek főünnepe és Halottak napja. Szeretnénk kihirdetni a szertartások időpontját, amelyeket hirdetőtáblán is megtalálunk.

Október 31-én (vasárnap) minden szentmise meg lesz tartva a szokott vasár- napi rend szerint. Este fél 6-kor vesperás lesz a Fehérek templomában a főünnepéről, ezután vigília mise 6 órakor a főünnepéről.

November 1-én (hétfőn):

A Hétkápolnában és a Karolina-kápolnában nem lesz szentmise.

A Fehérek templomában: reggel 7-kor, de. fél 9-kor, és este 6-kor lesznek szentmisék. A Fehérek templomában este fél 6-kor vesperás lesz.

A Barátok templomában de. 9-kor lesz szentmise, fél 11-kor viszont nem.

A Regőczi-kápolnában du. fél 5-kor.

Temetői ájtatosságok: A Kisváci temetőben és az Alsóvárosi temetőben egyaránt du. 3 órakor kezdődik a temetői ájtatosság. A kisváci temetőben nem lesz szentmise.

November 2-án (kedden):

A Fehérek templomában reggel ¾ 7-kor és este 6-kor A Karolina-kápolnában reggel 8-kor A Barátok templomában este 6 órakor lesz szentmise.

KÉRJÜK A HÍVEK MEGÉRTÉSÉT, HISZEN ÖT EGYHÁZKÖZSÉGET KELL SZOLGÁLNUNK!

Mindenszentek és halottak napi szentmiserend

Október 31. vasárnap:

Minden szentmise meg lesz tartva a szokott vasárnapi rend szerint. Este fél 6-kor vesperás lesz a Fehérek templomában a főünnepről, ezután vigília mise 6 órakor a főünnepről.

November 1. hétfő, Mindenszentek:

07:00: Fehérek temploma, szentmise
08:00:Hétkápolna, szentmise
8:30: Fehérek temploma, szentmise
9:00: Barátok temploma, szentmise
9:00: Penc, temetői ájtatosság
10:30: Barátok templomában nem lesz szentmise
11:00: Fehérek templomában nem lesz szentmise
11:00: Penc, szentmise
15:00: Vác, Alsóvárosi-temető, temetői ájtatosság
15:00: Kisváci temető, temetői ájtatosság (nem lesz mise)
15:00: Erdőkürt, temetői ájtatosság
15:30: Erdőkürt, szentmise
15:30: Vácduka, temetői ájtatosság
16:00: Vácduka, szentmise
16:30: Regőczi-kápolna, szentmise
17:30: Fehérek temploma, vesperás
18:00: Fehérek temploma, szentmise

November 2. kedd, Halottak napja:

6:45: Fehérek temploma
8:00: Karolina kápolna
18:00: Barátok temploma
18:00: Fehérek temploma

Hirdetések: 2021. október

 • Október 4-én (hétfőn) Assisi Szent Ferenc ünnepe lesz. A Barátok templomában este fél 7-kor ünnepi szentmise lesz (Tranzitus). A Karolina-kápolnában az esti szentmise elmarad.

 • Október 7-én (csütörtök) lesz Máriának, a Rózsafüzér királynéjának ünnepe. Ez a Fehérek templomának búcsúnapja. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik, előtte fél 6-tól a rózsafüzért imádkozzuk, közben pedig gyóntatás lesz. Csütörtökön a Karolina-kápolnában nem lesz esti szentmise.

 • Október 8-án (pénteken) Magyarok Nagyasszonyának főünnepe lesz, Ezen a napon a Regőczi-kápolnában is tartunk szentmisét, a szokott időben, délután fél 5-kor.

 • Október 9-én, (szombaton) délelőtt 9 órára várjuk a 7-8-9. osztályos fiúkat és lányokat a Felsővárosi plébániára, ugyanis részükre is szeretnénk ifjúsági csoportot indítani. A részleteket személyesen beszélnénk meg.

 • Várjuk azoknak a 15 év feletti fiatalok fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének részesülni a bérmálás szentségében. Nevüket és elérhetőségüket kérjük, adják meg a sekrestyében, vagy küldjék el a plébánia email-címére.

 • Október 10-én (vasárnap) lesz a Fehérek templomában az elsőáldozás. Kérjük szépen, hogy a délelőtt 11 órai szentmisére elsősorban az elsőáldozók családtagjai és rokonai jöjjenek.

 • Október 24-én (vasárnap) Dr. Varga Lajos püspök atya vezetésével zarándoklatot szervezünk Zirc és Bakonybél környékére. Indulás reggel 6 órakor a Püspöki palota elől, érkezés este 9 körül. A részvételi díj 8.000 Forint. Jelentkezni a sekrestyében, ill. Juhász Péternél lehet (06-30-434-5824).

 • Várjuk azon jegyespároknak a jelentkezését, akik a 2022-es évben kívánnak házasságot kötni. Szándékukat legkésőbb november 3-ig jelezzék a plébánián.